O NAS

"Dobry dom" to szeroka inicjatywa, której celem jest budownictwo w zgodzie z naturą, w harmonii z otaczającym krajobrazem, z korzyścią dla człowieka. Wierzymy, że możliwości zrealizowania naszych celów daje nam budownictwo z naturalnych materiałów, przede wszystkim z sprasowanej kostki słomianej. Stawiamy na opracowany przez nas system budowy z modułów drewniano-słomianych. Centrum "Dobrego domu" to Moritz Reichert i wieś Stankowice.

Przygoda z budownictwem zaczęła się dawno temu od prac budowlanych wykonywanych konwencjonalnymi technikami w Berlinie i w Schwarzwaldzie. Z czasem w naszych działaniach nastąpił zwrot w kierunku tynków glinianych. Z kolei zainteresowanie słomą przyszło naturalnie, jako następstwo wykorzystywania sieczki słomianej, używanej do wykonywania tynków z gliny. "Dobry dom" wyrasta również z doświadczenia ze starymi technikami ciesielskimi, ciesiołką dachową, naprawą i konstrukcją muru pruskiego. Od lat specjalizujemy się w remontach domów przysłupowych charakterystycznych dla pogranicza Polski, Niemiec i Czech. Ten splot wydarzeń, doświadczeń, zainteresowań doprowadził w końcowym efekcie do opracowania unikalnej techniki budowania z modułów drewniano-słomianych.

Jako firma zainteresowana wyjątkowymi technikami budowlanymi uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez Friederike Fuchs (Stroh-Unlimited), Dirka Scharmera (FASBA), Karla Giskensa (Terrafino); w spotkaniach: European Straw Bale Gathering w Belgii (w 2009) oraz w European Straw Bale Building Gathering w Permalot w Czechach (2011), Cohabitat Gathering (2011).